Chanakya Niti: आयुष्यात मोठी झेप घ्यायची असेल तर चाणक्याचे ‘हे’ शब्द लक्षात ठेवा!

Chanakya Niti: आयुष्यात मोठी झेप घ्यायची असेल तर चाणक्याचे ‘हे’ शब्द लक्षात ठेवा!

Acharya Chanakya: आचार्य चाणक्य यांनी नीती शास्त्रामध्ये जवळपास प्रत्येक क्षेत्राशी संबंधित गोष्टींचा उल्लेख केला आहे.