World Kindness Day: दयाळूपणाच्या या पाच शक्ती बदलू शकतात जग, जाणून घ्या

World Kindness Day: दयाळूपणाच्या या पाच शक्ती बदलू शकतात जग, जाणून घ्या

World Kindness Day 2023: दयाळू होण्यासाठी आपण कोणीही विशेष असण्याची गरज नाही. त्याऐवजी एक चांगला माणूस असणे पुरेसे आहे. माणसाने प्रत्येक जीवाबद्दल नेहमीच दया बाळगली पाहिजे. ही गोष्ट जग चांगले बनवते.

World Kindness Day 2023: दयाळू होण्यासाठी आपण कोणीही विशेष असण्याची गरज नाही. त्याऐवजी एक चांगला माणूस असणे पुरेसे आहे. माणसाने प्रत्येक जीवाबद्दल नेहमीच दया बाळगली पाहिजे. ही गोष्ट जग चांगले बनवते.

Go to Source