Joke of the day : तुम्हाला जग बदलायचं असेल तर लग्नाच्या आधी बदला, कारण…

Joke of the day : तुम्हाला जग बदलायचं असेल तर लग्नाच्या आधी बदला, कारण…

Marathi Short Jokes : हसण्यामुळं चेहऱ्याच्या स्नायूंचा व्यायाम होतो. चेहरा ताजातवाना आणि टवटवीत राहतो. तुम्हालाही तरुण दिसायचं असेल आणि निरोगी राहायचं असेल तर हसण्याची सवय लावा. हे जोक वाचा!