टेस्लातील10% पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना कंपनी देणार नारळ,14,000 कर्मचाऱ्यांवर कोसळणार बेरबेरोजगारीची कुऱ्हाड!

टेस्लातील10% पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना कंपनी देणार नारळ,14,000 कर्मचाऱ्यांवर कोसळणार बेरबेरोजगारीची कुऱ्हाड!

कंपनीचे मालक इलॉन मस्क यांनी कर्मचाऱ्यांना ई-मेलद्वारे कामावरून कमी करण्याबाबत माहिती दिली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी लिहिले की कंपनीच्या “वाढीच्या पुढील टप्प्यासाठी” खर्चात कपात करणे आवश्यक आहे.