Hair Growth: केस लवकर वाढवायचे आहेत? केसांवर या पद्धतीने लावा काळी मिरी, दिसेल परिणाम

Hair Growth: केस लवकर वाढवायचे आहेत? केसांवर या पद्धतीने लावा काळी मिरी, दिसेल परिणाम

Black Pepper for Hair: जर तुम्हाला केस गळतीचा त्रास होत असेल आणि डोक्यावरील केस खूप पातळ आणि विरळ झाले असतील तर काळ्या मिरीपासून बनवलेले टोनर वापरून पहा. केसांची ग्रोथ पुन्हा वाढेल.