Health Tips: आईस्क्रीम खाताना लक्षात ठेवा या गोष्टी, नाहीतर होऊ शकते मोठे नुकसान

Health Tips: आईस्क्रीम खाताना लक्षात ठेवा या गोष्टी, नाहीतर होऊ शकते मोठे नुकसान

Healthy Eating Tips: रखरखत्या उन्हाळ्यात थंड आईस्क्रीम खायला कोणाला आवडत नाही. पण आईस्क्रीम खाताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेतल्या नाहीत तर आरोग्याला खूप नुकसान होऊ शकते.