प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा एका बंद खोलीत मृत्यू झाला अन् कुणाला कळलंही नाही! वाचा परवीन बाबी यांच्याबद्दल…

प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा एका बंद खोलीत मृत्यू झाला अन् कुणाला कळलंही नाही! वाचा परवीन बाबी यांच्याबद्दल…

इतकी प्रसिद्धी असलेली अभिनेत्री परवीन बाबी एका बंद खोलीत मृत्य पावली आणि याबद्दल कुणाला कळलं देखील नव्हतं.