सुभेदारांचं घर लाल रंगात न्हाऊन निघालं! नेमकं कारण काय? ‘ठरलं तर मग’मध्ये नवा ट्वीस्ट

सुभेदारांचं घर लाल रंगात न्हाऊन निघालं! नेमकं कारण काय? ‘ठरलं तर मग’मध्ये नवा ट्वीस्ट

बेडरूममध्ये लाल फुलांचं डेकोरेशन, लाल मेणबत्ती, लाल पडदे, लाल फुलदाणी बेडरूममध्ये आजूबाजूला सगळं लाल-लाल पाहून अर्जुन खूश झाला आहे.