शुभमन गिल-ऋतुराज चमकले, भारताची मालिकेत आघाडी

शुभमन गिल-ऋतुराज चमकले, भारताची मालिकेत आघाडी