आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या गुहेतील देवस्थानाला मिळणार ‘अʼ तिर्थक्षेत्र दर्जा !

आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या गुहेतील देवस्थानाला मिळणार ‘अʼ तिर्थक्षेत्र दर्जा !