लातूर : लाटण्याने मारहाण करून गळा आवळून नवऱ्याचा खून

लातूर : लाटण्याने मारहाण करून गळा आवळून नवऱ्याचा खून