आइसलँडमध्ये 14 तासांच्या आत 800 भूकंप; आणीबाणी जाहीर, ज्वालामुखीचा होऊ शकतो विस्फोट!

आइसलँडमध्ये 14 तासांच्या आत 800 भूकंप; आणीबाणी जाहीर, ज्वालामुखीचा होऊ शकतो विस्फोट!

भूकंपामुळे आइसलँडमध्ये ज्वालामुखीचा उद्रेक होण्याची शक्यताही वाढली आहे.

भूकंपामुळे आइसलँडमध्ये ज्वालामुखीचा उद्रेक होण्याची शक्यताही वाढली आहे.

Go to Source