Party Look: आजही गेली नाही रफल साडीची क्रेस, पाडवा आणि भाऊबीजला करु शकता ट्राय

Party Look: आजही गेली नाही रफल साडीची क्रेस, पाडवा आणि भाऊबीजला करु शकता ट्राय

Diwali Fashion Tips: तुम्ही अजून पाडवा आणि भाऊबीजसाठी स्वतःसाठी ड्रेस ठरवला नसेल, तर दिशा पटानी आणि करिश्मा तन्ना सारखी रफल साडी कॅरी करू शकता. ही प्री ड्रेप केलेली साडी नेसण्यासाठी तुम्ही टिप्स घेऊ शकता

Diwali Fashion Tips: तुम्ही अजून पाडवा आणि भाऊबीजसाठी स्वतःसाठी ड्रेस ठरवला नसेल, तर दिशा पटानी आणि करिश्मा तन्ना सारखी रफल साडी कॅरी करू शकता. ही प्री ड्रेप केलेली साडी नेसण्यासाठी तुम्ही टिप्स घेऊ शकता

Go to Source