Autism: ऑटिझमची लक्षणं काय आहेत? पालकांनी मुलांच्या या गोष्टींकडे लक्ष द्या!

Autism: ऑटिझमची लक्षणं काय आहेत? पालकांनी मुलांच्या या गोष्टींकडे लक्ष द्या!

Autistic Spectrum Disorder:ऑटिझम हा आजार लहान मुलांना होतो. याच्या लक्षणांकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे.