Cooking Tips: भात शिजवताना जास्त ओला आणि चिकट होतो का? भात मोकळा होण्यासाठी फॉलो करा या टिप्स

Cooking Tips: भात शिजवताना जास्त ओला आणि चिकट होतो का? भात मोकळा होण्यासाठी फॉलो करा या टिप्स

Cooking Hacks: अनेक वेळा भातात पाण्याचा अंदाज येत नाही, त्यामुळे तो ओला आणि चिकट होतो. तुमच्यासोबतही असेच घडत असेल तर भात मोकळा करण्यासाठी या कुकिंग टिप्स फॉलो करा.