World Diabetes Day 2023: हे ७ ‘S’ बनू शकतात मधुमेहाचे कारण, आजपासूनच सवयी सोडा!

World Diabetes Day 2023: हे ७ ‘S’ बनू शकतात मधुमेहाचे कारण, आजपासूनच सवयी सोडा!


7 S Can Cause Diabetes: दरवर्षी १४ नोव्हेंबर रोजी जगभरात जागतिक मधुमेह दिन साजरा केला जातो.

7 S Can Cause Diabetes: दरवर्षी १४ नोव्हेंबर रोजी जगभरात जागतिक मधुमेह दिन साजरा केला जातो.

Go to Source