बीड : आष्टीत मुसळधार; कड्यातील पूल वाहून गेला

बीड : आष्टीत मुसळधार; कड्यातील पूल वाहून गेला