बीएमसी रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर ‘या’ तारखेपासून सामूहिक रजेवर जाणार

बीएमसी रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर ‘या’ तारखेपासून सामूहिक रजेवर जाणार