Monsoon Care: पावसाळी आजारांपासून स्वत:चा बचाव करायचा असेल तर ‘या’ गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा!

Monsoon Care: पावसाळी आजारांपासून स्वत:चा बचाव करायचा असेल तर ‘या’ गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा!

Monsoon Care: पावसाळ्यात व्हायरल इन्फेक्शनचा धोका असतो. अशावेळी स्वत:चा बचाव करण्यासाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात.