गाढ झोपेत असलेल्या पत्नीचा कुर्‍हाडीने खून

गाढ झोपेत असलेल्या पत्नीचा कुर्‍हाडीने खून