समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, ७ ठार

समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, ७ ठार