Skin Care for Diwali: दिवाळीच्या साफसफाईमुळे त्वचा खराब झाली, चेहऱ्याचा डलनेस दूर करेल हा फेस पॅक

Skin Care for Diwali: दिवाळीच्या साफसफाईमुळे त्वचा खराब झाली, चेहऱ्याचा डलनेस दूर करेल हा फेस पॅक

Face Pack for Dull Skin: दिवाळीची साफसफाई करताना त्वचा खराब होते. धूळीमुळे त्वचा कोरडी होऊन चेहरा निस्तेज होतो. दिवाळीला चेहऱ्यावर चमक हवी असेल तर मसूरचा हा फेस पॅक लावा.

Face Pack for Dull Skin: दिवाळीची साफसफाई करताना त्वचा खराब होते. धूळीमुळे त्वचा कोरडी होऊन चेहरा निस्तेज होतो. दिवाळीला चेहऱ्यावर चमक हवी असेल तर मसूरचा हा फेस पॅक लावा.

Go to Source