बीड : लाचखोर कार्यकारी अभियंत्‍याकडे आढळली ३ कोटी रूपयांची मालमत्‍ता

बीड : लाचखोर कार्यकारी अभियंत्‍याकडे आढळली ३ कोटी रूपयांची मालमत्‍ता