गंभीर! तुटके बेंचेस, गळके छत अन् विनापाण्याचे शौचालय; पालिकेची शाळा असुविधांच्या गर्तेत

गंभीर! तुटके बेंचेस, गळके छत अन् विनापाण्याचे शौचालय; पालिकेची शाळा असुविधांच्या गर्तेत