Back Pain Remedies: मार्च एंडमुळे वाढलेल्या कामाच्या तासांमुळे पाटदुखी सतावतेय? आराम देतील हे उपाय

Back Pain Remedies: मार्च एंडमुळे वाढलेल्या कामाच्या तासांमुळे पाटदुखी सतावतेय? आराम देतील हे उपाय

Back Pain: मार्च एंड आला की कामाचा ताण वाढतो. त्यामुळे तासन् तास एकाच जागी बसून काम केल्याने अनेकांना पाठदुखीची समस्या त्रास देऊ लागते. यापासून आराम मिळवण्यासाठी उपाय जाणून घ्या