आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या बहिणी नाहीत का?

आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या बहिणी नाहीत का?