जळगाव : हतनूर 25 तर गिरणा मध्ये अवघा ११ टक्के पाणीसाठा

जळगाव : हतनूर 25 तर गिरणा मध्ये अवघा ११ टक्के पाणीसाठा