अमरावती : ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’साठी पैसे मागणारा तलाठी निलंबित

अमरावती : ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’साठी पैसे मागणारा तलाठी निलंबित