World Autism Awareness Day 2024: सौम्य ऑटिझम म्हणजे काय आणि त्याचे निदान करणे कठीण का आहे?

World Autism Awareness Day 2024: सौम्य ऑटिझम म्हणजे काय आणि त्याचे निदान करणे कठीण का आहे?

Health Care: ऑटिझम असलेल्या काही मुलांचे वर्षानुवर्षे निदान होऊ शकत नाही कारण ते पूर्णपणे इतरांवर अवलंबून नसतात. लक्षणं जाणून घ्या