भीषण अपघातानंतर मिहिर शाहला उपरती; म्हणाला, “पश्चाताप…”

भीषण अपघातानंतर मिहिर शाहला उपरती; म्हणाला, “पश्चाताप…”