अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलल्या

अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या
सर्व परीक्षा पुढे ढकलल्या