Stubborn Child हट्टी मुलांना या प्रकारे हाताळा

Stubborn Child हट्टी मुलांना या प्रकारे हाताळा

kids n parents

Stubborn Child मुलं हट्टी आणि खोडकर असतातच, या विचारसरणीमुळे अनेक पालक मुलांना बिघडवायला मदत करतात. कधी कधी मुलांचा हा स्वभाव चालत असतो, पण त्यांची प्रत्येक छोटी गोष्ट मान्य करून घेण्यासाठी ते हट्टीपणाचा अवलंब करत असतील तर ते चुकीचे आहे आणि त्याहूनही चुकीचे आहे हा स्वभाव सुधारण्यासाठी पालकांचा प्रयत्न न करणे. 

 

हा स्वभाव जितक्या लवकर सुधारला जाईल तितके चांगले, अन्यथा अशी मुले मोठी झाल्यावरही या निसर्गाने वेढलेली राहतात आणि इतरांना त्रास देत राहतात. जर तुमचे मूल देखील हट्टी असेल तर त्याला हाताळण्यासाठी या पद्धती वापरून पहा.

 

समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करा

जेव्हा मूल एखाद्या गोष्टीसाठी हट्ट करू लागते तेव्हा त्याला शिव्या देण्याऐवजी किंवा मारण्याऐवजी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करा. आरामात बसा आणि त्याच्याशी संभाषण करा. मुलांना त्यांच्या पद्धतीने समजावून सांगितल्यावर त्यांना पटकन समजते.

 

सहमत न होण्याचे कारण सांगा

जर मूल एखादी गोष्ट घेण्याचा आग्रह करत असेल आणि त्याचा काही उपयोग होत नसेल, तर त्याला समजावून सांगा की तुम्हाला ती वस्तू का मिळत नाही.

 

रडू द्या

जर मुल त्याच्या काही इच्छा पूर्ण होण्यासाठी रडत असेल किंवा ओरडत असेल, तर निःसंशयपणे तुमची चिडचिड होत असेल आणि तुमच्या सोबत इतर लोकही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे, परंतु काही काळ त्याला असेच रडायला सोडा. जेव्हा तो पाहतो की तुम्हाला त्रास होत नाही, तेव्हा तो काही वेळाने शांत होईल.

 

दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करा

जर मूल तुम्हाला त्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी खूप त्रास देत असेल तर त्याला रडू द्या आणि त्याच्या या स्वभावाकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करा. हळूहळू तुम्हाला त्यांचा स्वभाव समजेल आणि मग त्यांना हाताळणे तुमच्यासाठी सोपे होईल.

Stubborn Child मुलं हट्टी आणि खोडकर असतातच, या विचारसरणीमुळे अनेक पालक मुलांना बिघडवायला मदत करतात. कधी कधी मुलांचा हा स्वभाव चालत असतो, पण त्यांची प्रत्येक छोटी गोष्ट मान्य करून घेण्यासाठी ते हट्टीपणाचा अवलंब करत असतील तर ते चुकीचे आहे आणि …

Go to Source