Chanakya Niti: या गोष्टींमुळे माणसाचे घर होते सुखी आणि दुःख होते नाहीसे!

Chanakya Niti: या गोष्टींमुळे माणसाचे घर होते सुखी आणि दुःख होते नाहीसे!

Acharya Chanakya: आचार्य चाणक्य यांनी नीती शास्त्रामध्ये जवळपास प्रत्येक क्षेत्राशी संबंधित गोष्टींचा उल्लेख केला आहे.

Acharya Chanakya: आचार्य चाणक्य यांनी नीती शास्त्रामध्ये जवळपास प्रत्येक क्षेत्राशी संबंधित गोष्टींचा उल्लेख केला आहे.

Go to Source