Tharala Tar Mag 5 May: सायली आणि अर्जुन पाहतायत ‘आई-बाबा’ होण्याचं स्वप्न! बाळाच्या निमित्ताने एकत्र येणार?

Tharala Tar Mag 5 May: सायली आणि अर्जुन पाहतायत ‘आई-बाबा’ होण्याचं स्वप्न! बाळाच्या निमित्ताने एकत्र येणार?

Tharala Tar Mag 5 May 2024: कल्पना आई आपल्याकडून नातवंडाची अपेक्षा करते आहे ही गोष्ट आता सायलीला अर्जुनला सांगायची आहे. सायलीच्या मनात खूप सार्‍या गोष्टी असतात.