Skin Care Tips: एसीमध्ये सतत बसल्यामुळे त्वचा कोरडी होते का? अशा प्रकारे द्या मॉइश्चर, येणार नाही सुरकुत्या

Skin Care Tips: एसीमध्ये सतत बसल्यामुळे त्वचा कोरडी होते का? अशा प्रकारे द्या मॉइश्चर, येणार नाही सुरकुत्या

Summer Skin Care Tips: उन्हाळ्यात सतत अनेक तास एसीमध्ये बसल्याने त्वचेवर वाईट परिणाम होतो. एसी त्वचेतील नैसर्गिक ओलावा काढून टाकतो, ज्यामुळे कोरडेपणा येतो. यापासून सुटका मिळवण्यासाठी हे फेस मिस्ट लावा.