केजजवळ भरधाव कारची ट्रकला धडक; २ ठार, ३ जण जखमी

केजजवळ भरधाव कारची ट्रकला धडक; २ ठार, ३ जण जखमी