जिल्ह्यात टँकरच्या संख्येत घट

जिल्ह्यात टँकरच्या संख्येत घट