Mental Health Disorder: तुम्ही हेअर पुलिंग करणे थांबवू शकत नाही का? हे असू शकते मानसिक आरोग्य विकाराचे लक्षण

Mental Health Disorder: तुम्ही हेअर पुलिंग करणे थांबवू शकत नाही का? हे असू शकते मानसिक आरोग्य विकाराचे लक्षण

Hair Pulling: क्रॉनिक हेअर पुलिंग हा एक प्रकारचा डिसऑर्डर असू शकतो.