Ovarian Cancer: वेळेवर तपासणी केल्याने ओव्हेरियन कॅन्सरवर मात करणे शक्य, जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

Ovarian Cancer: वेळेवर तपासणी केल्याने ओव्हेरियन कॅन्सरवर मात करणे शक्य, जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

Health Care Tips: सामान्य कर्करोगापैकी एक असलेला ओव्हेरियन कॅन्सरची वेळीच तपासणी केली तर त्यावर मात करणे शक्य आहे.