बेकायदा पिस्तूल मित्राला दाखविताना गोळीबार, एकजण जखमी

बेकायदा पिस्तूल मित्राला दाखविताना गोळीबार, एकजण जखमी