मानसी नाईक : ‘तुझे बोलके डोळे अन्‌ ते मोहात पाडणारं हास्य’

मानसी नाईक : ‘तुझे बोलके डोळे अन्‌ ते मोहात पाडणारं हास्य’