ह्रदयाची फुलराणी, कुरळ्या केसांची मोरणी; प्रियदर्शनीची खळी लयभारी

ह्रदयाची फुलराणी, कुरळ्या केसांची मोरणी; प्रियदर्शनीची खळी लयभारी