Eco-Friendly Diwali: अशा पद्धतीने साजरी करा पर्यावरणपूरक दिवाळी, वाढवा सणाचा उत्साह

Eco-Friendly Diwali: अशा पद्धतीने साजरी करा पर्यावरणपूरक दिवाळी, वाढवा सणाचा उत्साह

Deepavali 2023: दिवाळीचा सण म्हणजे दिव्यांची झगमगाट, फराळाची मेजवाणी असते. पण फटाक्यांसारख्या गोष्टींमुळे सण साजरा करताना पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होते. शिवाय याचा आरोग्यावरही परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी पर्यावरणपूरक पद्धतीने सण साजरा करा. जाणून घ्या इको फ्रेंडली दिवाळी कशी साजरी करावी

Deepavali 2023: दिवाळीचा सण म्हणजे दिव्यांची झगमगाट, फराळाची मेजवाणी असते. पण फटाक्यांसारख्या गोष्टींमुळे सण साजरा करताना पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होते. शिवाय याचा आरोग्यावरही परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी पर्यावरणपूरक पद्धतीने सण साजरा करा. जाणून घ्या इको फ्रेंडली दिवाळी कशी साजरी करावी

Go to Source