जळगाव : अमळनेरची परंपरा यंदाच्या विधानसभेत कायम राहील का?

जळगाव : अमळनेरची परंपरा यंदाच्या विधानसभेत कायम राहील का?