पुण्याला ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठा

पुण्याला ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठा