International Day of Happiness: एकटेपणातही अनुभवता येईल आनंद, जर अंगीकारल्या या गोष्टी

International Day of Happiness: एकटेपणातही अनुभवता येईल आनंद, जर अंगीकारल्या या गोष्टी

International Day of Happiness 2024: दरवर्षी २० मार्च रोजी इंटरनॅशनल डे ऑफ हॅपिनेस साजरा केला जातो. याचा उद्देश लोकांना आनंदी राहणे किती महत्त्वाचे आहे याची आठवण करून देणे आहे. एकटेपणात आनंदी रहायचे असेल तर या गोष्टी करा.