Leftover Roti Recipe: रात्री उरलेल्या चपातीपासून बनवा टेस्टी नाश्ता, नोट करा रेसिपी!

Leftover Roti Recipe: रात्री उरलेल्या चपातीपासून बनवा टेस्टी नाश्ता, नोट करा रेसिपी!

Tasty Chat Recipe: जर घरात रात्रीची चपाती उरली असेल तर त्यापासून तुम्ही मसालेदार चाट बनवू शकता. ही डिश बनवायला फक्त २० मिनिटे लागतील.

Tasty Chat Recipe: जर घरात रात्रीची चपाती उरली असेल तर त्यापासून तुम्ही मसालेदार चाट बनवू शकता. ही डिश बनवायला फक्त २० मिनिटे लागतील.

Go to Source