Health Tips: तासन्-तास इअरफोनचा वापर करताय, मग सावध व्हा! होते ५ गोष्टींचे नुकसान

Health Tips: तासन्-तास इअरफोनचा वापर करताय, मग सावध व्हा! होते ५ गोष्टींचे नुकसान

Health Tips: आजकाल अनेकजण सतत इअरफोन लावून बसलेले दिसतात. मग हे इअरफोन वापरण्याचे अनेक तोटे आहेत. हे तोटे कोणते जाणून घेऊया…