Gharoghari Matichya Chuli: सौमित्र-अवंतिकाच्या लग्नात राडाच झाला! जानकीने पुन्हा ऐश्वर्याला इंगा दाखवला

Gharoghari Matichya Chuli: सौमित्र-अवंतिकाच्या लग्नात राडाच झाला! जानकीने पुन्हा ऐश्वर्याला इंगा दाखवला

Gharoghari Matichya Chuli 1 July 2024 Serial Update: हृषिकेश आणि जानकी आईला घेऊन सौमित्रच्या लग्नाला चालले आहेत, ही गोष्ट नानांना देखील ठाऊक नाही.