‘लोकल’मध्‍ये ज्या पद्धतीने प्रवास केला जातोय याची लाज वाटते

‘लोकल’मध्‍ये ज्या पद्धतीने प्रवास केला जातोय याची लाज वाटते